Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is een vertrouwd onderwerp in de papier- en kartonindustrie van Nederland en zeker ook binnen Crown Van Gelder. Wij beseffen heel goed dat een papierproducent, die de natuur als grondstof gebruikt, een speciale verantwoordelijkheid heeft tegenover de maatschappij en het milieu, zowel op lokaal als op mondiaal niveau.
 
Wij durven te stellen dat onze activiteiten voor de maatschappij en het milieu in alle opzichten verantwoord zijn. We willen deze garantie ook in de toekomst kunnen afgeven, als maatschappelijk verantwoord opererende onderneming.
 
In 1997 publiceerden wij ons eerste milieujaarverslag, sinds 2003 zijn we overgegaan op een duurzaamheidsverslag en vanaf 2013 een geïntegreerd jaarverslag. Door middel van deze MVO-rapportage wil Crown Van Gelder transparant zijn wat betreft de effecten van zijn activiteiten en rekenschap afleggen over de behaalde resultaten.
 
Het fundament van ons beleid rust op de pijlers van duurzaam ondernemerschap, waarover u in deze webpagina’s en in de (duurzaamheids)verslagen meer kunt lezen.
 
Miklas Dronkers (CEO)